Péče o zahradu

Podmínky pro pěstování – Teplo

Teplotu ovlivňuje slunce, tedy sluneční záření. Jeho paprsky ohřívají zemský povrch a zem pak předává teplo zpět do ovzduší. Teplo je důležité pro pěstování rostlin Při pěstování rostlin je velmi důležité vědět, kdy je jaké teplo a které rostliny snášejí větší teplo a které snesou i mírné mrazíky.  Nejvyšší teplota je mezi 14. – 15. […]

Continue Reading

podmínky pěstování teplo
Péče o zahradu

Podmínky pro pěstování – Světlo

Vegetačními činiteli jsou světlo, teplo, voda a vzduch. Společně působí na rostliny a jejich nerovnováha se projevuje na rostlinách určitými změnami v růstu, barvě, vadnutí atd.  Světlo a jeho vliv na rostliny Všechny rostliny jsou světlomilné. Zdrojem světla je sluneční záření, které je nezbytně nutné k životu a to nejen rostlin. Sluneční záření je směsí […]

Continue Reading